Fenrik Hassel var sjef for den norske bombekastertroppen. Troppen hadde to bombekastere med kaliber 81 mm., og 550 granater med rekkevidde på et par kilometer. Hassels menn skjøt granater inn på Vea og inn i den tyske bilkolonnen på rv. 50. Den første granaten landet ut på jordet, og deretter ble bombekasteren korrigert slik at de traff midt i en bil.

Ved 03.15 tiden natt til 21. april ble det i tillegg satt inn et britisk bombekasterlag på 11 mann her, men de gjorde liten nytte for seg fordi de kun hadde med seg røykgranater! Årsaken til det var at det var mye kaos ved lasting av de britiske skipene, og det førte til at bombekasterne og ammunisjonen ble lastet om bord på to forskjellige skip.


Etterlatte motorsykler etter ild-åpningen på RV 50 om natten 20. april. Foto: Jürgen Wilhelm og Øyvind Leonsen.