Kaptein Sigvart Pran var sjef for 1. geværkompani som lå her 20. april. Kompaniet bestod av 1. tropp med fenrik Anders Løkken, 2. tropp med fenrik Karl Vike Stormark og 3. tropp med fenrik Leif Winther-Wilhelmsen.


Den 21. ble disse avløst av løytnant Jarle Dagfinn Valle sitt 2. geværkompani (4. gardekompani). Kompaniet bestod av 1. tropp med sersjant Einar Ingeberg Magnussen og 2. tropp med sersjant Gunnar Lia.


Det er viktig å merke seg at den 20. hadde 1. geværkompani med Ulrich Eide sitt mitraljøselag kun en mitraljøse, mens 2. geværkompani som kom inn som avløsning ikke hadde ei eneste mitraljøse!

Granatsplint 105 mm tysk Haubizer og bakstykke til bombekaster. Funnet av Frank Magnes, Harald Sunde og Trond Hulleberg i mai 2015 ved Kupstua. Fotograf: Frank Magnes