Her i Kjosgrava nedenfor Ringenskaret lå 3. tropp fra 1. gardekompani med sin troppssjef fenrik Ole Edvardsen Bergseth. I likhet med de andre troppene fra gardekompaniet hadde de forhåndsinnstilt mitraljøsene slik at de kunne treffe mål på rv. 50 selv om det var mørkt.

Denne stillingen ble funnet av Frank Magnes og Trond Hulleberg i mai 2015. Fotograf: Frank Magnes