Da den tyske styrken passerte Brumunddal 18. april, delte styrken seg i vegnettet i retning Moelv. Her ved Vinju var det opprettet en mitraljøsestilling fra Vang geværeskadron. Sjef for eskadronen var løytnant Kåre Winge. Oppdraget var å oppholde tyskerne ved en eventuell fremrykning på denne aksen. Det ble en skuddveksling mot en overlegen tysk styrke, som førte til at fem mann ble såret og 25 mann ble savnet etter trefningen. Winge ble selv såret, og trakk styrken ut. Det var også satt opp en mitraljøsestilling på høyden ovenfor Fremad, litt lenger øst, for å oppholde en fremrykning på den aksen.

Fra Vinju sør for Ringsaker kirke. Bildet er tatt mot sør fra Samsarjordet ved Bakkeli mot Hagastugutua, og vi ser Rømmegrøthaugen i høyre billedkant. Ei norsk mitraljøse skjøt fra en stilling der hvor bildet er tatt, og mot tyske styrker som kom sørfra. Vegen som går til venstre der bilen er parkert, gikk mot høyden ovenfor Fremad, hvor det også var plassert en mitraljøsestilling. Det var skog på jordet bakenfor bilen som er parkert. Foto: Frank Magnes juni 2023

Fra Vinju sør for Ringsaker kirke. Bildet er tatt mot nord, og fotografen står der hvor teten på den tyske styrken befant seg da de ble påskutt fra stillingen øverst på jordet i bakkant. Rømmegrøthaugen i venstre billedkant. Det var skog på jordet i forkant av bilen som er parkert til høyre. Vegen som går inn til høyre går mot høyden ovenfor Fremad, hvor det også var plassert en mitraljøsestilling. Foto: Frank Magnes juni 2023