Kaptein Sigvart Pran var sjef for 1. geværkompani som lå her 20. april. Kompaniet bestod av 1. tropp med fenrik Løkken, 2. tropp med fenrik Stormark og 3. tropp med fenrik Winther-Wilhelmsen.


Den 21. ble disse avløst av løytnant Jarle Dagfinn Valle sitt 2. geværkompani (4. gardekompani). Kompaniet bestod av 1. tropp med sersjant Einar Ingeberg Magnussen og 2. tropp med sersjant Gunnar Lia.


Det er viktig å merke seg at den 20. hadde 1. geværkompani med Ulrich Eide sitt mitraljøselag kun en mitraljøse, mens 2. geværkompani som kom inn som avløsning ikke hadde ei eneste mitraljøse!

Legg merke til hvor snauhogd det var ved Kupstua under krigen. Herbergskaret. Foto: Knut Nordsveens samling.